A Koronavírus Ügyfélszolgálat válasza a KÖZSZÖV konyhai maszk viseléssel kapcsolatos kérdéseire

Közétkeztetést érintő kérdéseire válaszolva a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) az alábbi tájékoztatást adja.
clause, paragraph, book

1.  Az óvodák és iskolák működéséhez hozzátartoznak sok esetben a főzőkonyhák és szinte minden esetben a tálalókonyhák. A gyermekek ellátásában, sokszor velük tartósan közös légtérben dolgozva, részt vesznek a konyha dolgozók is. Ennek kapcsán kérdésünk, hogy a közétkeztetési ellátásban részt vevő munkavállalók esetében is bevezetésre kerül-e a gyorstesztek heti rendszerességgel történő alkalmazása?

Válasz: A  Kormány döntése alapján, a fokozottabb védekezés érdekében 2020. november 11-én hatályba lépett a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).  A Korm. rendelet 19. §-a értelmében az iskolai, óvodai dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására szolgáló gyorsteszt vizsgálatának részletszabályait külön kormány rendelet fogja tartalmazni.

2. Nagy számban működnek olyan főzőkonyhák, ahol a dolgozók nem érintkeznek fogyasztókkal, csak egymással. Esetükben a munka közben kötelező maszk viselését kiválthatja-e a plexi pajzs használata, amely sok esetben kisebb védőeszköz általi terhelést eredményezne?

Válasz: A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a közétkeztetést ellátó konyhák dolgozóinak is kötelező az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszk viselése.

A „plexi maszk” a Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében előírt feltételeknek nem felel meg, tekintettel arra, hogy annak kialakításából eredően a jogszabály eredeti célja szerinti alapvető minimális járványügyi védekezést – a használó környezetének védelmére vonatkozóan – nem valósítja meg. Továbbá a használó számára a belélegezhető részecskék ellen sem nyújt védelmet. A műanyag maszkok nem szűrik a részecskéket, hanem terelik, így alkalmatlanok a járványügyi védekezésre.

Mindezekből következően a Korm. rendeletben meghatározott helyeken és esetekben „a száj és az orr kötelező eltakarásának” szabályszerű eszközeként a plexi maszk nem fogadható el.

3. A menzákon a fogyasztóktól visszaérkező edények kezelése meglátásunk szerint a fogyasztói edény mosogató üzemeltetésével együtt járó magas páratartalom miatt fertőzésveszély szempontjából magas kockázatú, emiatt az itt dolgozóknak a szokásos orvosi maszk helyett indokolt-e magasabb biztonságot nyújtó maszkot viselni?

Válasz: A járványügyi szempontok figyelembe vételével védekezésre az orvosi maszk, a textil maszk, valamint a munkavédelmi maszk használata került meghatározásra.

Az orvosi maszk, valamint a textil maszk viselését, a Korm. rendelet 1.§-a szabályoz, a SARS-CoV-2 vírus okozta járvány közösségi terjedésének megelőzése érdekében. Ebből eredően az említett eszközöket viselő, esetlegesen fertőzött személy környezetének védelmére irányul, amelynek során a direkt úton történő cseppfertőzés bekövetkezését akadályozza, illetve csökkenti. Ezek az eszközök – sem a sebészeti szájmaszk, sem a textilmaszk – a hatályos munkavédelmi szabályozás szerint nem tartoznak (nem is tartozhatnak) az ún. egyéni védőeszközök” körébe.

Amennyiben a munkavállaló – tehát a tevékenységet végző személy – egészségének védelme céljából a munkáltató valamilyen azonosított veszélyforrás ellen egyéni védőeszköz, pl. légzésvédő viselését rendeli el, abban az esetben a védőeszköz meghatározásának kockázatértékelésen kell alapulnia, és a védőeszköz biztosításának, használatának, valamint a viselés számonkérésének meghatározott szabályrendszere van. Ezen folyamatnak munka-biztonsági és foglalkozás-egészségügyi vonatkozásai vannak, amely szabályozást a munkáltatónak ismernie és alkalmaznia kell.

Felhívom a figyelmet, hogy az ún. „kilégzőszeleppel” rendelkező, FFP2/FFP3 részecskeszűrő félálarcok a használó környezetét nem védi! Így, az „általános maszkviseléssel” elérni kívánt járványvédelmi célnak nem felelnek meg!

Fentiekre tekintettel, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2. § (2) (3) bekezdése alapján a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg.

4. Munkavégzés közben a konyhákon dolgozók számára kinek a feladata a maszkok biztosítása?

Válasz: A Korm. rendelet az egyéni védekezés eszközeként az orvosi maszkot, a textil maszkot és a munkavédelmi maszkot határozza meg. Az orvosi maszk és a textil maszk a közvetlen környezet védelmére alkalmas eszköz, melynek biztosítása a munkavállaló feladata is lehet. Ezzel szemben a munkavédelmi szempontokból meghatározott munkavédelmi maszk biztosítása kizárólag a munkáltató feladata.  

5. Az eldobható maszkok cseréje egy magas hőmérséklettel és páratartalommal járó munkakörnyezetben milyen gyakorisággal szükséges?

Válasz: Az eldobható maszk cseréje akkor szükséges, amikor annak szűrési hatékonysága lecsökkent a kilélegzett levegő páratartalma miatt.  Az egyszer használatos sebészeti szájmaszkok ajánlott használhatósági időtartama általában kb. 4 óra. Ezt követően a kilélegzett vízpára miatt a maszk átnedvesedhet, amely esetben a további viselés esetenként problémát jelenthet. Fontos, hogy a sebészeti szájmaszkok használhatósági ideje a viselő személy tüsszentésével, gyakori köhögésével megváltozik, adott esetben lerövidül. Ilyen esetekben az eszközt le kell cserélni. 

Dr. Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos megbízásából

Minárik Bernadett titkársági referens

Facebook
Email
Scroll to Top
Scroll to Top