KÖZSZÖV Hírlevél 2020 Március extra

A tartalomból:

Mindannyian tudjuk, hogy a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 2020. március 11-én megjelent és tárgynap 15 órától hatályos 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete alapján veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az EMMI a köznevelési és szakképzési intézményekre vonatkozó, 2020.03.16-től érvényes munkarendjében az étkeztetés kapcsán az alábbiak szerint rendelkezik:
„A gyermekétkeztetés biztosítása az adott települé-sen intézménytípustól függetlenül önkormányzati fel-adat. A főzésre jelenleg is használt konyhák to-vábbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkezte-tése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épü-letekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, a helyben lehetséges legoptimálisabb mó-don kell biztosítani az étkezés lehetőségét (például kiszállítással).”

Maruzsa Zoltán 2020.

Facebook
Email

Támogatóink:

Scroll to Top
Scroll to Top