MEGHÍVÓ – 2022. ÉVI BESZÁMOLÓ  KÖZGYŰLÉS

Az Alapszabály 4.1.ponja alapján összehívom a KÖZSZÖV 2022. évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló Egyesületi Közgyűlést

 Időpontja: 2023.05.16. 14 óra Helyszíne: 1095. Budapest, Soroksári út 98. (ELAMEN iroda épület) Bakony tárgyaló

Egyúttal meghatározom -külön meghívó megküldése nélkül -, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját: 2023 05.22. 14. órára.

Helyszíne: 1095. Budapest, Soroksári út 98. (ELAMEN irodaépület) Bakony tárgyaló

(A KÖZSZÖV Alapszabály 4.1.7. alapján a Közgyűlés határozatképes, amennyiben az Egyesület tagságának több, mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlést 15 napon belül azonos napirenddel újra össze kell hívni, amely Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Erre a megismételt közgyűlés meghívójában a tagok figyelmét kifejezetten fel kell hívni.)

Napirend:

  1. A 2022-évi szakmai beszámoló elfogadása,
  2. A 2022. évi pénzügyi beszámoló elfogadása,
  3. Az előző Közgyűlés óta benyújtott tagfelvételi kérelmek elfogadása,
  4. A 2023. évi szakmai munkaterv meghatározása,
  5. A 2023 évi pénzügyi terv meghatározása,
  6. Egyebek.

Budapest, 2023. május 01.

 Zoltai Anna elnök

Scroll to Top
Scroll to Top