A Nemzeti Népegészségügyi Központ levele

Tisztelt Hölgyem!

Óvodába, illetve iskolába történő ételbevitellel kapcsolatos megkeresésére válaszolva, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) az alábbi tájékoztatást adja.
A gyermekek étkezését a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokró1 szóló 3712014. (V.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza, melynek értelmében minden közétkeztetőnek a fogyasztó életkorának és egészségi állapotának megfelelő ételt kell biztosítania.

education, school, nursery

A Rendelet l5. §-a értelmében azon intézményeknek, ahol szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő fogyasztó van, számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. Amennyiben a saját főzőkonyha személyi, tárgyi, műszaki okokra hivatkozva (pl. nem megvalósítható, időben, vagy térben elkülönítetten történő ételkészítés) nem alkalmas az adott diéta elkészítésére az intézmény az ételt más közétkeztetőtől is megrendelheti. Ennek megfelelően az intézménynek a Rendeletben felsorolt szakorvos által igazolt diétás étkeztetést kötelessége megoldani, melynek során az intézmény köt szerződést a diétás konyhával.

A fentiek figyelembe vétele mellett azonban előfordulhat. hogy a szülő a gyermeke étkeztetését nem a Rendelet által szabályozott közétkeztetés keretein belül oldja meg. Az otthonról bevitt étellel történő ellátást jelenleg jogszabály nem tiltja, a megvalósításhoz engedély nem szükséges, amennyiben a szülő és az intézmény az ételbevitelről megegyezik és az ételbevitel személyi, tárgyi feltételei (hűtve tárolás, melegítés) rendelkezésre állnak az intézményben. A megegyezés során figyelembe kell venni, hogy a bevitt ételek nem tartoznak a közétkeztetés keretei közé, így arra vonatkozóan az intézményt, valamint a közétkeztetőt, közétkeztetést végzőt felelősség nem terheli.
A bevitt ételt a közétkeztetésben felszolgált ételektől elkülönítetten szükséges kezelni, hűtését, melegítését és a bevitelre szolgáló edény tisztítását, fertőtlenítést (mosogatás) is az élelmiszerbiztonsági előírások betartásával kell végezni.

Közegészségügyi Főosztály
Cím: 1097 Budapest. Albert Flórián út2-6. Tel: + 36 1 4761220 e-mail: kozegeszseg@nnk:.gov.hu
Hivatali kapu KRlD azonosító: 3SSS30977
Tájékoztatom, hogy az NNK által a SARS-COV-2 vírussal összefüggésben sem került kiadásra olyan előírás, amely tiltaná az étel intézménybe történő bevitelét, ennek szabályozása kizárólag az adott intézmény hatáskörébe tartozik.
Budapest, 2020. szeptember 2.

Tisztelettel,
Dr. Müller Cecília
Országos tisztifőorvos

További szakmai anyagok és egyéb COVID-19 tájékoztatás.

Facebook
Email
Scroll to Top
Scroll to Top