Történetünk II.

2003-tól az elnök Dr. Lezák György.

Az Ő nevéhez fűződik a „Naponta zöldség gyümölcs fogyasztás” egészségünk védelmében című kampány sorozat elindítása, valamint az óvodai, az iskolai, a kórházi gazdasági vezetőkkel a kapcsolatfelvétel az étkeztetés fejlesztésére. Lezák doktor helyét –betegsége miatt- Szűcs Ferencné Marika veszi át. Ebben az időben nyeri el a KÖZSZÖV az NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) pályázatát az „Egészség promóciója” címen. A Szlovén Egészségvédelmi Intézettel, közös Szakmai Napok kerülnek megrendezésre. Támogatóinkkal partnertalálkozót szervezünk. A tagság létszáma ekkor elérte a 340 főt.

2011-ben megjelenik a „KÖZ-ÉTEK” újság első száma.
Folytatódnak a Szakmai Napok, a kreditpontos továbbképzések rendszeres szervezése. Aktívan részt veszünk a GHP, az étkeztetés és vendéglátás „ Jó Higiéniai Gyakorlata” kidolgozásában, és elkészül az első Honlapunk. A KÖZSZÖV szakmai szerepe egyre erősebb, ismertté válunk a jogalkotók és hatóságok előtt. Meghívást kaptunk, és aktívan részt vettünk a közétkeztetési jogszabályok előkészítésében, megbeszélésein.

2012-ben Szűcs Ferencné Marika nyugdíjba vonul, 2012 áprilisától Rózsás Anikó veszi át az elnöki tisztséget.
Szakmai támogatói kör kibővítésre kerül, aktívabb kapcsolatot tartunk támogatóinkkal. Részt vettünk a Parlament Fogyasztóvédelmi Bizottsági ülésein, valamint a transzzsírsavakra vonatkozó jogszabálytervezet kidolgozásában. Új székhelyünk lett, alapszabályunkat a civil törvénynek megfelelően alakítottuk ki.
Fontos számunkra, hogy rendezvényeinken elérjük az élelmezésvezetőket, hiszen ezen keresztül valósulhat meg a közétkeztetés szakmai színvonalának emelése, a helyes táplálkozási ismeretek terjesztése, oktatása, proponálása. Ennek az elvnek keretében valósult meg az „Egészséges ételek kóstoltatása”, például halas ételek, köretes program, és receptekkel is segítettük az élelmezésvezetőket.

Aktívan közreműködtünk a közétkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet kidolgozásában, majd a rendelet módosítását kezdeményeztük gyakorlati példákon bemutatva. Célunk volt, hogy a rendelet szerint készülő ételek ne csak egészségesek, hanem ízletesek, finomak is legyenek. Próbafőzéssel bizonyítottuk a döntéshozóknak, hogy a rendeletben megszabott só mennyiségét a megfelelő ízletesség elérése miatt emelni szükséges. Végül konszenzus született a só mennyiségéről, javaslatunkra az óvodai korcsoport számára 5,5gr/fő-re módosult a só mennyisége.

A GHP munkacsoportban tevékenyen közreműködtünk, a Jó Higiéniai Gyakorlat fejlesztését gyakorlati javaslatokkal segítettük. 2018-ban a GHP változásai elfogadásra kerültek, annak második kiadása is megjelent. 800 darab új GHP könyvet osztunk szét szakmai konferenciáinkon.

2018-ban országos „Rajzpályázat”-ot hirdettünk az általános iskolás gyermekek számára, „Ilyen menzát szeretnék” címmel. 186 pályamű érkezett be. Művésztanárokból, rajztanárokból, álló szakmai zsűri bírálta el a rajzokat. A Lurdy Házban kiállítást szerveztünk, sőt a VIMOSZ szervezésében Nemzetközi kiállításon is részt vettek a pályaművek.

Scroll to Top
Scroll to Top