Történetünk

2000. március 15-én, Békéscsabán, a Luther utca 5/b. alatt alakul meg a KÖZÉTKEZTETŐK ÉS ÉLELMEZÉSVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE.

„A jelenlévő alapító tagok a később részletezett magasztos céloktól vezérelve, egyhangúan, közfelkiáltással kinyilatkozzák, hogy a Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Országos Szövetsége elnevezéssel egyesületet alapítanak.”
Az elnökség ekkor 4 fő, a vezetőségi tagok száma 10 fő, a tagság pedig 13 főből állt.
A célok egyhangúlag kerültek meghatározásra:
1. Az egyesület célja a közétkeztetők, élelmezésvezetők szakmai összefogása, szakmai érdekvédelmének biztosítása.
2. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs közhasznú tevékenység keretein belül a helyes és gyógyító jellegű egészséges táplálkozás tudományos és gyakorlati szakmai alapjainak megteremtésében és továbbfejlesztésében közreműködjön. Az egyesület célja, a magyar közétkeztetés szakmai színvonalának folyamatos emelése és magas szakmai színvonalának megtartása.
3. Az egyesület célja a közétkeztetés, mint szakmai ágazat helyének, szerepének tisztázása, szakmai súlyának megteremtése, a többi, különösen a közétkeztetés által kiszolgált szakmai ágazatok között, és azokkal együttműködve.
4. Az egyesület célja: tagjai számára oktatást, képzést, továbbképzést, ismeretterjesztést biztosítson.
5. Az egyesület célja: a helyes táplálkozás tudományos alapjainak ismeretterjesztése, oktatása, a helyes táplálkozásra nevelés, a helyes táplálkozás proponálása.
6. Az egyesület célja: a közétkeztetés tudományos alapjain nyugvó egészség-megőrzési program kimunkálása, illetve ilyen egészség-megőrzési programokban való közreműködés.
7. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
8. Az egyesület közhasznú szervezetként kíván működni.
2000-ben az elnök Balázsné Otlecz Edit lelkes munkájának eredményeként megtörténik a Szövetség bírósági bejegyzése. „Hírlevél”-en keresztül zajlik a tagok toborzása, és a logó is levédésre került. Tiszteletbeli elnöknek megválasztják Prof. Dr. Rigó János urat.

Prof. Dr. Rigó János

Tiszteletbeli örökös elnök

Prof. Dr. Rigó János 1926. június 18-án született Jászberényben.
A budapesti orvostudományi egyetemet 1957-ben végezte el.
Felismerte a dietetika óriási jelentőségét, 1972-től az ő érdeme a dietetikusok főiskolai képzésének bevezetése.
Az Országos Dietetikai Intézet igazgatójaként sokat tett a szakma elismeréséért. Szívügye volt a betegélelmezés, a magas színvonalú közétkeztetés megteremtése. A KÖZSZÖV megalakításának egyik ötletgazdája.
Munkásságáért 2005-ben kapta meg a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjét, Jászberény díszpolgára lett 2006-ban.
Életének 90. évében hunyt el, számos szakkönyv és publikáció fűződik nevéhez.

A tagság létszáma fokozatosan növekedett, 2000 év végére elérte a 170 főt. A KÖZSZÖV javaslatára elfogadják a felsőfokú élelmezési menedzserképzést. Az ETI által indított élelmezésvezetői , illetve élelmezési menedzser képzésre a KÖZSZÖV vizsgabizottsági tagokat delegál. Pályázati lehetőség nyílik a HACCP bevezetésére, valamint javaslat kerül benyújtásra, a Közétkeztetők hovatartozásának ágazati szintű tisztázására. A szövetség támogatásával megjelenik a „KÖZÉTKEZTETÉS” szakmai lapja. 2002-ben a székhely Budapestre költözik (Cinkotai út 125-137.). A Szövetség jogosulttá válik az SZJA 1%-ára és bekapcsolódik az „Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Program keretén belül az egészséges táplálkozás ismereteit terjesztésébe.

Scroll to Top
Scroll to Top