Táplálkozás-egészségügyi hatósági ellenőrzés csekklistája

a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról népegészségügyi hatósági ellenőrzéséhez
check, hook, check mark

Az egészséges táplálkozás alapvető fontosságú a megfelelő fejlődéséhez, mentális, szociális és fizikai jóllétéhez. A zöldségekben, gyü-mölcsökben, teljes kiőrlésű gabonafélékben gazdag, emellett alacsonyabb zsír-, hozzáadott cukor-, és só-tartalmú étrend az egészséges testtömeg megőrzésének, valamint a szív- és érrendszeri-, daganatos betegségek megelőzé-sének egyik kulcsa. Már napi 5 adag zöldség, gyümölcs fogyasztásával évente 2,7 millió halálesetet lehetne megelőzni az európai régió-ban. Gyerekeknél a megfelelő étkezés bizonyí-tottan javítja az iskolai teljesítményt és mérhe-tően csökkenti a betegség miatti hiányzások számát. Mivel a gyermekek ébrenléti idejük jelentős részét az iskolában töltik és a napi energiabevitelük 35-65%-át itt fogyasztják el, az iskola kiemelt jelentőséggel bír az egészséges táplálkozás feltételeinek biztosításában és az egészséges életmód kialakításában. Az egész-séges táplálkozás hosszú távú befektetést jelent az egészségbe, pozitív hatásai a felnőtt korra is kihatnak, és az idősebb korosztálynál is hozzá-járulnak az egészségi állapot javításához. A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet fő célja, hogy meghatározza az egészséges fejlődés-hez, a betegségek megelőzéséhez és a betegek megfelelő gyógyulásához szükséges, a közétkeztetésben nyújtott energiatartalmat és egyes tápanyagok mennyiségét, emellett célként tűzi ki többek között a kellő mennyi-ségű zöldség- és gyümölcs-, tej- és tejtermék-fogyasztást, valamint a só-, cukor- és a telített zsírsavak bevitelének csökkentését.Az Útmutató célja, hogy támogassa a köz-étkeztetési rendelet hatósági ellenőrzését. A rendeletben rögzített előírásokat követi végig az Útmutató, illetve helyenként az OGYÉI Élelmezés- és Táplálkozástudomá-nyi Főigazgatósága által készített segédletek könnyítik az ellenőrzési tevékenységet. Az Útmutató segíti az ellenőrző hatóság mun-káját, ugyanakkor a közétkeztető számára is iránymutatást ad, lehetővé téve felkészülését az ellenőrzésre. A hibák súlyossága a táplál-kozás-egészségügyi kockázat mértékét jelzi.

Dr. Cserháti Zoltán, főigazgató-helyettes

Facebook
Email
Scroll to Top
Scroll to Top